ACTIVITĂȚI ȘTIINȚIFICE, METODICE,CULTURALE - AN ȘCOLAR 2017- 2018

Calendarul activitatilor stiintifice, metodice, culturale

Act

Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic din 7 octombrie 2011, publicat în Monitorul Oficial 735 din 19 octombrie 2011 (M. Of. 735/2011), DOMENIUL ACTIVITĂŢI METODICE, ŞTIINŢIFICE ŞI CULTURALE cuprinde, în principal:

  1. organizarea de activităţi metodice pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar, manageri educaţionali, responsabili cu formarea continuă, bibliotecari, profesori documentarişti/responsabili ai centrelor de documentare şi informare, laboranţi, pedagogi şcolari, informaticieni;
  2. organizarea de activităţi ştiinţifice: simpozioane, conferinţe, colocvii, sesiuni de comunicări, focus-grupuri, mese rotunde, concursuri etc.;
  3. organizarea de activităţi culturale: expoziţii de carte, de pictură, de sculptură, de fotografie ale cadrelor didactice, evenimente aniversare, cercuri tematice (de lectură, de ştiinţe);
  4. consultanţă în vederea completării portofoliului de educaţie permanentă.

SIMPOZION INTERNAȚIONAL/ NAȚIONAL ORGANIZAT DE O INSTITUŢIE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ÎN PARTENERIAT CU CCD DÂMBOVIŢA

Vă informăm că, pentru anul școlar 2017 – 2018, simpozioanele internaționale/naționale se desfășoară cu avizul MEN.
Prin urmare, așteptăm din partea dumneavoastră propuneri de astfel de activități, până în data de 01.09.2017, ora 16.00.
Propunerile de simpozioane, însoțite de o adresă de înaintare din partea conducerii instituției, se vor depune, în format letric, la secretariatul CCD Dâmbovița și în format electronic, la adresa de e-mail ccddb_formare@yahoo.com.
Evaluarea acestora se va realiza de către CCD Dâmbovița, iar rezultatele vor fi transmise pe adresa de e-mail a instituțiilor propunătoare, până în data de 15 septembrie 2017.

Informații cu privire la realizarea documentelor pentru organizarea unui simpozion internațional/ național
Pentru realizarea proiectului activității, vă rugăm să respectați pașii indicați de macheta de mai jos.