NOU   Oferta de programe de formare a CCD Dambovita pentru anul scolar 2017 - 2018

Apel pentru selecția cadrelor didactice în vederea completării corpului de metodiști ai ISJ Dâmbovița pentru anul școlar 2017-2018, criteriile și calendarul de selecție, numărul de locuri alocat fiecărei discipline, procedura operațională privind selecția cadrelor didactice, în vederea constituirii/completării corpului de metodiști ai ISJ Dâmbovița

Orar grupa 1 seria a II-a program Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice care participă la examenul de definitivare în învățământ și concursul național pentru ocuparea posturilor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar.

Adresa MEN nr. 39014/21.09.2017, privind selectia metodistilor la nivelul inspectoratelor scolare

Inscriere la programul de formare acreditat Etica și integritatea în contextul implementării controlului intern/managerial