Legea educatiei nationale nr. 1 / 2011

 

OMEC 5967/06.11.2020 pentru aprobarea metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile

 

STANDARDE PROFESIONALE DE FORMARE CONTINUA PENTRU PERSONALUL DIDACTIC

 

Procedura privind echivalarea si acordarea unui numar de credite profesionale transferabile, personalului didactic care a finalizat programe speciale

Metodologia formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar 5561/2011

 

Ordin nr. 3130/01.02.2013 privind modificarea și completarea Anexei la OMECTS nr. 5564/07.10.2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare și evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă și a programelor de formare oferite de aceștia

 

OMENCS nr. 5387/30.09.2016 – privind modificarea Metodologiei de acreditare si evaluare periodica a furnizorilor de formare continua si a programelor de formare oferite de acestia.

 

Regimul atestatelor de formare continua OMECS nr5481/2015

 

Ordin nr. 3307/28.02.2013 privind aprobarea modelului Atestatului de formare continuă a personalului didactic și a modelului Fișei competențelor și a disciplinelor/temelor

 

OMECTS nr. 5554/07.10.2011 -privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic.

 

OMEC nr. 5556/2011 – Regulamentul de organizare si functionare a bibliotecilor scolare si a centrelor de documentare si informare.

 

Procedura de echivalare si acordare CPT pentru participarea la activitati de formare din categoria 4. Programe speciale

 

Proceduri