PROIECTE

TITLUL PROIECTULUI:  "PROFESIONALIZAREA CARIEREI DIDACTICE – NOI COMPETENŢE PENTRU ACTORI AI SCHIMBĂRILOR ÎN EDUCAŢIE DIN JUDEŢELE DÂMBOVIŢA ŞI BUZĂU" (FOR EDU)
ID/NUMĂR: POSDRU/87/1.3/S/62624
FORMA DE FINANŢARE: proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
PERIOADA DE DERULARE: octombrie 2010 – septembrie 2013
SITE-UL PROIECTULUI: www.foredu.ro
PARTENERI: Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, Casa Corpului Didactic Buzău, Universitatea "Valahia" Târgovişte
OBIECTIV GENERAL / SCOP: formarea şi dezvoltarea competenţelor personalului didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar, în vederea îmbunătăţirii managementului şi calităţii procesului educaţional
ROLUL / SARCINILE CCD ÎN PROIECT: gestionarea grupului ţintă de formabili; implicare în organizarea activităţii de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar

ForEdu

Image 01
25.02.2014

    Evaluarea finala  a cursantilor restantieri ForEdu va avea va avea loc la Scoala "Paul Banica" Targoviste, sambata, 01.03.2014.

Evaluarea va incepe la ora 9,00.

  Va rugam sa urmariti informatiile de pe site!  

Responsabil proiect,

Prof. metodist CCD Daniela BARBUResponsabil

Prof. metodist Livia GRIGORESCU

Telefon: 0786 526 816 

E-mail: grigorescu_livia34@yahoo.com